PSYKIATER JOHN WILLIAM DANENBARGER

Jeg tilbyr terapi og EMDR i hyggelige lokaler sentralt i Stokmarknes. Jeg gir også et tilbud innen Helse i Arbeid, sammen med Nordlandssykehuset.

Jeg tar gjerne utfordringen med å bedre livskvaliteten for personer med demens når situasjonen blir vanskelig for pasient og hjelpere.

Jeg er en engasjert og erfaren foredragsholder og veileder.

Les mer om meg og mine tilbud. Ta gjerne kontakt.

Viktig: Jeg har refusjonsavtale. Det betyr at du bare betaler egenandel fram til du har oppnådd frikort.

Psykiater John William Danenbarger har hatt tverrfaglige veiledningsmøter rundt pasienter i Sortland. Dette er veldig lærerikt og inspirerende.

Du går grundig til verks, utreder og veileder på en engasjerende måte. Du er intens, engasjerende og hører på alle. Dermed tør alle komme med sine tanker.

Du bruker lettforståelige og enkle ord og hjelpemidler i utredningsprosessen, og analyserer nøye resultatet. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid.

– Bodil Evensen, Håløygtunet bofellesskap, Sortland