PSYKIATER JOHN WILLIAM DANENBARGER

Jeg tilbyr kognitiv terapi og EMDR i hyggelige lokaler sentralt i Stokmarknes. Jeg gir også et tilbud innen Helse i Arbeid, sammen med Nordlandssykehuset.

Jeg utreder og følger opp personer med demenssykdom på spesialisthelsetjenestenivå. Jeg tar gjerne utfordringen med å bedre livskvaliteten for personer med demens når situasjonen blir vanskelig for pasient og hjelpere.

Jeg er en engasjert og erfaren foredragsholder og veileder.

Les mer om meg og mine tilbud. Ta gjerne kontakt.

Viktig: Jeg har refusjonsavtale. Det betyr at du bare betaler egenandel fram til du har oppnådd frikort.

Du snakker et språk som alle forstår. Du klarer å frigjøre deg fra doktorspråket, slik at vanlige folk forstår deg.

- Du bruker praktiske eksempler som folk kjenner seg igjen i.

- Du har innsikt i hvilke utfordringer pårørende står i og kan dermed veilede dem.

– Bodil Evensen, Håløygtunet bofellesskap, Sortland