PSYKIATER JOHN WILLIAM DANENBARGER

Jeg tilbyr kognitiv terapi og EMDR i hyggelige lokaler sentralt i Stokmarknes. Jeg gir også et tilbud innen Helse i Arbeid, sammen med Nordlandssykehuset.

Jeg utreder og følger opp personer med demenssykdom på spesialisthelsetjenestenivå. Jeg tar gjerne utfordringen med å bedre livskvaliteten for personer med demens når situasjonen blir vanskelig for pasient og hjelpere.

Jeg er en engasjert og erfaren foredragsholder og veileder.

Les mer om meg og mine tilbud. Ta gjerne kontakt.

Viktig: Jeg har refusjonsavtale. Det betyr at du bare betaler egenandel fram til du har oppnådd frikort.

Du er en engasjerende foreleser som klarer å holde på tilhørernes oppmerksomhet i timesvis.

- Du er engasjert i demenssaken, og dette høres når du foreleser.

- Du er oppmerksom, ser alle og lar deltakerne komme med spørsmål underveis.

- Du legger opp foredraget etter de som deltar og ut fra det de har behov for.

– Bodil Evensen, Håløygtunet bofellesskap, Sortland