Individualterapi

Jeg tilbyr terapisamtaler med motiverte pasienter med angst, depresjoner, kriser, konflikter, traumer, samlivsbrudd og mye mer. Tilbudet gis i regi av Helse i Arbeid.

Du velger selv om du vil ha med din partner eller ikke. Jeg har også erfaring med bipolare lidelser og psykoser, og tilbyr EMDR.

Det viktigste er at du selv er motivert for å jobbe med å utvikle deg, mestre hverdagen og komme videre.

Det er også viktig at du kan overholde avtaler og møte presis, eller melde fra hvis du ikke kan møte.

Mange som jobber innenfor helsevesenet og sykehus foretrekker å gå til meg, fordi jeg er uavhengig og har kontorsted utenfor sykehuset.

Siden jeg har refusjonsavtale med Helse Nord, betaler du bare egenandel inntil du får frikort. Det er det samme frikortet som hos fastlegen og på sykehus. Derfor er det gratis for deg å gå til meg når du har fått frikort. Hvis du ikke har frikort ennå for inneværende år, må du betale en egenandel til du når frikortgrensen. 

Hva skal jeg gjøre hvis jeg vil gå i terapi?

Du må bestille time hos din fastlege og be om henvisning. Jeg kan ikke ta deg inn i terapi uten henvisning.

Dersom du er i fare for å falle ut av arbeidslivet, kan du henvises til Helse i Arbeid-poliklinikken. Pasienter i Vesterålen og Lofoten vil blant annet bli viderehenvist til Hippocampus Nord og psykiater John William Danenbarger.

Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt og antatt ventetid, ofte på sms. Derfor er det viktig at henvisningen inneholder ditt mobilnummer.

Du skal svare på denne sms-en fra meg. Da bekrefter du at det er riktig mobilnummer, du godkjenner at jeg kommuniserer via sms og at du gjerne vil stå på venteliste. Det kan også være greit at du gir beskjed dersom du kan komme på kort varsel, for eksempel ved avbestillinger. På denne måten kan jeg bruke tiden min best mulig.

Velkommen!

Har du alvorlige konkrete traumer kan vi bruke noe som heter EMDR. Det går ut på at du forteller om historiene men du følger et punkt med øynene som går rolig frem og tilbake. Dette gjør det lettere å bearbeide svært følelsesladde opplevelser. Dermed kan man flytte disse tankene og følelsene lenger bak i langtidshukommelsen, hvor de hører hjemme.

– Dr. John William Danenbarger