helse i arbeid

Helse i arbeid er et tilbud til arbeidstakere og studenter som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Helse i arbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-, skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. Helse i arbeid tilbyr øvelseshjelp for muskel- og skjelettplager, og behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Dersom du bor i Vesterålen eller Lofoten, kan du få psykiatrisk behandling hos oss.

Lenker:

Informasjon om Helse i arbeid på Nordlandssykehusets nettside

   Informasjon om krav til henvisning til spesialisthelsetjenesten