Foredrag

Jeg er en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Jeg lykkes med å formidle kompliserte tema på en enkel og lettfattelig måte. Alle henger med og kan ta del i diskusjonene.

Jeg frigjør meg ofte fra lysark og presentasjoner. Det at jeg engasjerer publikum og skaper diskusjoner, er det viktigste målet på at jeg har lykkes i min kunnskapsformidling.

Tema jeg liker å holde foredrag om:

  • Uro og aggresjon hos personer med demens
  • Forvirringstilstander ved demens
  • Grunnleggende om demenssykdommene
  • Grenseoppgangene mellom psykiatri og demens
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Funksjonsstøttende kommunikasjon med personer med demens
  • Miljøterapi ved demens
  • Hjernen, hjernens oppbygning og funksjon
  • Suisidalitetsvurderinger
  • Medikamentell behandling av depresjoner, angst, psykoser, pipolare lidelser og demens (psykofarmaka)

Jeg liker å holde foredrag, undervise og gi veiledning. Ta kontakt dersom du ønsker andre tema.

Tidenes foretreden for kommunestyret! John William Danenbarger har en vanvittig god formidlingsevne. Demens var tema. Svært tankevekkende!.

– Ketil Johnsen etter innlegg for kommunestyret i Hadsel juni 2014

John William Danenbarger har i en årrekke vært underviser ved Videreutdanningen i demensomsorg og ved Omsorg til eldre med psykiske lidelser ved Universitetet i Nordland. Som underviser har han en egen evne til å engasjere studentene i praktiske løsninger av faglig kompliserte problemstillinger.

– Kjell H. Røli, universitetslektor Universitetet i Nordland