EMDR traumebehandling

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. 

Opplevelsene kan være traumer av forskjellige slag, f.eks overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Lenke til mer informasjon hos EMDR-Norge:

https://emdrnorge.no/hva-er-emdr/

Lenke til forskning om EMDR:

https://emdrnorge.no/hva-er-emdr/forskning/