Lege John William Danenbarger

Avtalespesialist i psykiatri

Har spesialerfaring innen alderspsykiatri og demens.

Språk:
Snakker norsk og engelsk flytende. Kan gjøre meg forstått på tysk. Er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Erfaring:
Jeg har psykiatrierfaring fra distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Vesterålen, Nordland psykatriske sykehus (NPS) og Nordlandssykehuset Bodø Rønvik psykiatri. Jeg har erfaring som overlege ved Akuttpsykiatrisk avdeling, Alderspsykiatrisk avdeling og Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens.

Jeg har vært kommuneoverlege, deretter fastlege og sykehjemslege ved demensavdeling ved to sykehjem i Hadsel.

Utdannelse:
Embetsstudie i medisin ved Universitetet i Oslo 1990-1996
Spesialisering i voksenpsykiatri, i Vesterålen og Bodø, 1998-2006
Spesialisering i allmennmedisin 2009-2014

Andre interesseområder:
Seiling, trebåter, friluftsliv.