marte meo

Marte Meo er en personsentrert veiledningsform som kan brukes i behandling av personer med demens, i forhold til barn og personer med utviklingshemming. Marte Meo er latin og betyr «av egen kraft». Metoden ble utviklet på 1970 tallet i Nederland av Maria Aarts, med utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. I demensomsorgen i Norge har metoden vært i bruk siden år 2000.

Menneskesynet i Marte Meo preges av at alle, også de som er rammet av en sykdom eller har et handikap, har en egen kraft og styrke til å delta i sitt eget liv. Men noen trenger mer støtte for å få det til, og denne støtten kan være at de blir møtt av hjelpere som er gode til å kommunisere - og omgivelser som bidrar til å styrke personens ressurser.

Gjennom Marte Meo-veiledning blir hjelperen styrket i sine nonverbale kommunikasjonsferdigheter og sin tolkningskompetanse. De får også opplæring i funksjonsstøttende elementer i kommunikasjon. Denne veiledningen gis gjennom at det gjøres korte filmopptak av samspillet i dagligdagse situasjoner (5-10 minutter). Veileder analyserer filmen og plukker ut små filmklipp som viser et positivt samspill. Veileder har fokus på det hjelperen gjør som fungerer og hvordan den som blir hjulpet har det i øyeblikket. Ved at hjelperen gjør mer av det som fungerer, vil den som mottar hjelp oftere oppleve seg sett, bekreftet og kompetent. Metoden styrker derfor både hjelper og den som mottar hjelp, forebygger tvangsbruk, gir bedret ernæring og gir den hjelpetrengende bedre opplevd livskvalitet.

Psykiater John William Danenbarger er sertifisert Marte Meo-veileder. Ta kontakt dersom du vil vite mer om behandlingsmetoden eller ønsker demenspasienter henvist for behandling. Behandling gis i samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjenester, både i sykehjem og i pasienters hjem.

Les mer om Marte Meo:
Marte Meo-foreningen i Norge
Aldring og helse