Priser


Individualterapi og parterapi
Jeg har refusjonsavtale. Det betyr at du betaler egenandel fram til du har oppnådd frikort. Egenandelstaket for offentlige helsetjenester er 3165 kroner i 2024.

Jeg tar kun imot pasienter som er henvist fra fastlege eller annen lege.

De første konsultasjonene koster gjerne 577 kroner i egenandel. Prisen avhenger av tiden vi bruker. Du oppnår dermed raskt frikort. Du betaler i forbindelse med hver konsultasjon. Jeg tar både kort, sender krav via Vipps og utsteder faktura.

Behandling av urolige pasienter med demens
Alle må betale egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten. Egenandel for konsultasjoner er 386 kroner i 2024. Tverrfaglige møter mellom helsepersonell er gratis.

Foredrag
Pris: 1750-3000 kroner per undervisningstime. Ta kontakt!