Priser


Individualterapi og parterapi
Jeg har refusjonsavtale. Det betyr at du bare betaler egenandel fram til du har oppnådd frikort. Egenandelstaket for offentlige helsetjenester er 2258 kroner i 2018.

Jeg tar kun imot pasienter som er henvist fra fastlege eller annen lege.

De første konsultasjonene koster gjerne ca. 690 kroner i egenandel, noen ganger mindre. Prisen avhenger av tiden jeg bruker. Du oppnår dermed raskt frikort. Du betaler i forbindelse med hver konsultasjon. Jeg tar både kort og kontant betaling.


Behandling av urolige pasienter med demens
Det er ikke egenandel for denne tjenesten fordi denne behandlingen kun foregår i samarbeid med helsepersonell i kommunen eller på sykehus.


Foredrag
Pris: 1500-2000 kroner per undervisningstime. Ta kontakt!