Priser


Individualterapi og parterapi
Jeg har refusjonsavtale. Det betyr at du bare betaler egenandel fram til du har oppnådd frikort. Egenandelstaket for offentlige helsetjenester er 2460 kroner i 2020.

Jeg tar kun imot pasienter som er henvist fra fastlege eller annen lege.

De første konsultasjonene koster gjerne ca. 560 kroner i egenandel. Prisen avhenger av tiden vi bruker. Du oppnår dermed raskt frikort. Du betaler i forbindelse med hver konsultasjon. Jeg tar både kort og kontant betaling.


Behandling av urolige pasienter med demens
Alle må betale egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten. Egenandel for konsultasjoner er 375 kroner i 2020. Tverrfaglige møter mellom helsepersonell er gratis.

Foredrag
Pris: 1500-2000 kroner per undervisningstime. Ta kontakt!