Demensrådgivning for personale

Jeg tilbyr vurdering av urolige pasienter og veiledning av personale, i behandling av uro, forvirringstilstander og atferdsforstyrrelser hos personer med demens i eget hjem eller institusjon. Dette er også et tilbud til sykehjem og døgninstitusjoner.

Jeg jobber sammen med personalet, legen og sykehjemslegen i tverrfaglige møter. Noen møter vil være med avdelingsleder og primærteam. Andre møter vil være med hele personalgruppa og sykehjemslegen. I løpet av prosessen vil vi kunne komme frem til den beste løsningen for disse pasientene.

Det er ofte nyttig for institusjonen at det kommer ny faglig ressurs og ser situasjonen utenfra. Jeg kan være med og bidra til at livskvaliteten til disse pasientene blir best mulig.

I slike møter har vi en systematisk gjennomgang av problemstillingen. Hvert møte vil ende opp med ett tiltak som skal prøves ut før neste møte i serien. Når vi er enige om at pasienten har fått det så godt som det er mulig å få til, avslutter vi møteserien.

Hvordan får vi dette tilbudet?

Fra 1. januar 2024 sendes henvisningen direkte til Hippocampus Nord ved psykiater John William Danenbarger, helst via Norsk helsenett (John William Danenbarger) eller per post til postboks 1, 8455 Stokmarknes.

Henvisningen kan også sendes via felles henvisingsmottak ved Nordlandssykehuset eller Universitetssykehuset i Nord-Norge. Skriv i såfall at pasienten ønskes behandlet av psykiater John William Danenbarger.

 

Hvilke opplysninger skal være med?

- Aktuelt og henvisningsdiagnose(r)

- Familie/sosialt

-Tidligere sykdommer

- Forventet utredning/behandling

- Relatert helsepersonell (kontaktinformasjon/telefonnummer)

- Legemidler

- Kritisk informasjon

    Les mer om henvisning til spesialisthelsetjenesten


Psykiater John William Danenbarger har hatt tverrfaglige veiledningsmøter rundt pasienter i Sortland. Dette er veldig lærerikt og inspirerende.

Du går grundig til verks, utreder og veileder på en engasjerende måte. Du er intens, engasjerende og hører på alle. Dermed tør alle komme med sine tanker.

Du bruker lettforståelige og enkle ord og hjelpemidler i utredningsprosessen, og analyserer nøye resultatet. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid.

– Bodil Evensen, Håløygtunet bofellesskap, Sortland

Dette er et fantastisk tilbud som har gitt oss et stort løft i behandlingen av de psykisk syke gamle og demente pasientene våre. Hele personalet har blitt sett og hørt og fått opplæring og veiledning i behandlingen av hver enkelt pasient. Vi har fått bedre forståelse av pasientenes reaksjoner og væremåte. Dette har gitt både pasientene og personalet en bedre hverdag.

– Grethe Bjørnsund Gundersen, Sykehjemslege Sortland kommune